نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

تاريخچه كتابخانه :

معرفی ساختار و فعالیتها

کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت به عنوان یک واحد تحقیقاتی زیر مجموعه معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی در جهت ارتقای برنامه های پژوهشی ایثار و شهادت و تامین نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران و دانشجویان با بهره گیری از تکنولوژی های اطلاع رسانی به ارائه خدمات و اشاعه اطلاعات تخصصی می پردازد.

پیشینه:

این کتابخانه از سال 1375 به عنوان یکی از کتابخانه های تخصصی در راستای اهداف بنیاد شهید و امور ایثارگران تاسیس و در اسفند 84 به جرگه کتابخانه های رسمی کشور پیو سته است به صورت یک واحد اطلاع رسانی و پژوهشی در زمینه ایثار و شهادت در خدمت محققان و پژوهشگران انجام وظیفه می نماید.

اهداف:

1- تامین نیازهای اطلاعاتی ایثار و شهادت کاربران از طریق ارائه سریع اطلاعات

2-  کمک به ارتقای برنامه های پژوهشی پژوهشگران با بهره گیری از منابع

وظائف:

1-گردآوری کتب و نشریات مربوط به ایثار و شهادت.

2- ایجاد یک مرکز اطلاعاتی در مورد کتب و نشریات مرتبط با موضوع ایثار و شهادت

3- تامین منابع و اطلاعات مورد نیاز محققین در رابطه با موضوع ایثار و شهادت

4-  تلاش در جهت دستیابی به تازه ترین اطلاعات مربوط به آثار ایثار و شهادت

انواع منابع:

کتاب

پایان نامه ها و طرح های پژوهشی

گزارش های تخصصی

نشریات تخصصی ادواری

لوحهای چند رسانه ای

 

دامنه موضوعی:

دامنه موضوعی منابع و مدارک کتابخانه به شرح زیر می باشد:

1-  معرفت شناسی ایثار و شهادت

2-  ایثار و شهادت در گذر تاریخ

3-  ایثار و شهادت در هنر و اربیات

4- ایثار و شهادت از نگاه حقوقی

5-  ایثار و شهادت دیدگاه فرهنگی و اجتماعی

6- ایثار و شهادت در منابع دینی

7- کتب مرجع و خواندنی

 

نظام بازاریابی و شیوه جستجوی منابع:

منابع بر اساس رده بندی کنگره(LC) فهرستنویسی شده و سیستم قفسه بندی به صورت بسته می باشد.

برنامه نرم افزار کتابخانه پارس آذرخش بوده و فهرست مجموعه از طریق این نرم افزار قابل جستجو می باشد.

برخی آمار های کتابخانه تا پایان سال1393

مجموعه کتابخانه:10000 عنوان

پایان نامه و طرح های تحقیقاتی:500 عنوان