اخبار اخبار

«بازگشت

ارائه خدمات مرجع به پژوهشگران در كتابخانه تخصصي ايثار و شهادت

 

اين كتابخانه تخصصي و چينش كتاب هاي آن به روش LC يا كنگره است و عضويت در آن رايگان است . گفت و گوي پيش رو  با علي رضا رستمي، مسوول «كتابخانه تخصصي ايثار و شهادت» به مناسبت امروز چهارشنبه 27 آذر ماه روز «پژوهش تقاضامحور، فناوري ايراني» به عنوان چهارمين روز از هفته پژوهش انجام شده است...

كتابخانه تخصصي ايثار و شهادت از سال 1375  به عنوان يك واحد در اداره كل انتشارات و اطلاع رساني  زير مجموعه معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران به عنوان يكي از كتابخانه هاي تخصصي كشور تاسيس شده  و در اسفند 84 به جرگه كتابخانه هاي رسمي كشور پيوسته است.
اين مركز با هدف تامين نيازهاي اطلاعاتي ايثار و شهادت كاربران از طريق ارائه سريع اطلاعات و كمك به ارتقاي برنامه هاي پژوهشي محققان پژوهشگران  به ارائه خدمات و اشاعه اطلاعات تخصصي مي پردازد. اين كتابخانه تخصصي و چينش كتاب هاي آن به روش LC يا كنگره است و عضويت در آن رايگان است . گفت و گوي پيش رو  با علي رضا رستمي، مسوول «كتابخانه تخصصي ايثار و شهادت» به مناسبت امروز چهارشنبه 27 آذر ماه روز «پژوهش تقاضامحور، فناوري ايراني» به عنوان چهارمين روز از هفته پژوهش انجام شده است.
لطفاً درباره مراجعان اين كتابخانه تخصصي توضيح بفرماييد!
اكثر مراجعه كنندگان به اين كتابخانه كساني  هستنند كه در خصوص ايثار و شهادت در حال تحقيق و پژوهش هستند؛ از جمله خبرنگاران، پژوهشگران و محققين و گروه ديگر كه به جهت فضاي آرام اينجا براي مطالعه شخصي خودشان رجوع مي كنند و گروه سوم گروهي هستند كه كتابها را امانت مي گيرند و در منزل به مطالعه آنها مي پردازند.
و اين مراجعان امكان بهره مندي از چند منبع را دارند؟
به مراجعه كنندگان حضوري تا حد امكان و نوع پژوهش مراجعه كننده كتاب در دسترس قرار مي دهيم تا جايي كه گاه محقق در يك روز به 20منبع مراجعه مي كند، ولي در خصوص امانت دادن كتاب طبق قانون 5 عنوان است، كه گاه فرد اگر معرفي نامه داشته باشد و بيشتر از 5 جلد كتاب را هم در دسترسش قرار مي دهيم.
گروه هايي كه نام برديد، چگونه مي توانند به عضويت «كتابخانه ايثار و شهادت» درآيند؟
عضويت در اين كتابخانه رايگان مي باشد و فقط شامل دوقطعه عكس و كارت شناسايي و معرفي نامه مي باشد.
آيا اعضاي كتابخانه مي توانند از منابع كتابخانه از طريق اينترنت هم بهره ببرند؟
قصد داريم كه به زودي از سايت كتابخانه رونمايي كنيم . كتابخانه ديجيتالي مجهز به نرم افزارتحت وب هست و از اين جهت كه اطلاعات كتابشناسي كتابخانه هاي ما را در آن قرار مي گيرد به مراجعه كننده خيلي مي تواند كمك كند.
با خريد اسكنرهاي حرفه اي پروژه اسكن كتاب ها را شروع خواهيم كرد كه در مرحله اول اين پروژه ابتدا كتابهاي ناياب و كتاب هاي كه از لحاظ تاريخي داراي ارزش و احتمال ازبين رفتنشان به علت فرسايش هست را اسكن كنيم كه حدوداً شامل دوهزار نسخه است و بعد از آن در فرآينده ديجيتال سازي بقيه كتب را اسكن و يا اينكه در صورت امكان از ناشران آنها مي خواهيم كه نسخه ديجيتال آن را در اختيار ما قرار دهند. ولي باز هم تاكيد مي كنم كه حقوق معنوي ناشران براي ما داراي اهميت فراواني است و حتماً آن را حفظ مي كنيم.و اين نويد را به خوانندگان مي دهم كه به زودي امكان استفاده از منابع را قرار مي دهيم.و بعد از آن سعي بر به روزرساني خواهيم داشت و ارائه بدهيم.

در خصوص مراجعه كنندگان به سايت آيا براي آنها محدوديتي همچون عضويت وكپي و ..قرار مي دهيد؟
محدوديتي براي بازديدكنندگان نخواهيم گذاشت عضويت هم نيازي نيست و اطلاعات به صورت رايگان و سريع در اختيار پژوهشگر قرار مي گيرد ولي به جهت حفظ حريم ناشران امكان كپي و دانلود نخواهيم گذاشت.
چه خدمات ديگري به غير از امانت كتاب به مراجعان «كتابخانه تخصصي ايثار وشهادت» ارايه مي شود؟
به غير از امانت كتاب ما بخشي داريم به نام پايان نامه و طرح هاي تحقيقاتي كه در اختيار پژوهشگران قرار مي دهيم و همچنين يكي ديگر از امكانات اين كتابخانه راهنماي مرجع هست كه محققان با مراجعه به راهنمايان مي توانند در خصوص موضوع مورد تحقيقشان اطلاعات كتابشناسي خوبي را به دست آورند . ديگر از امكانات كتابخانه ما مي توان گفت در دسترس قرار دادن روزنامه ها و مجلات است و همچنين ما يك بخش را تعبيه كرده ايم به نام تازه هاي نشر كه محققين مي تواند با مراجعه به اين قسمت از كتابهاي تازه نشر يافته در حوزه ايثار و شهادت استفاده كند و ديگر اينكه اينجا به جهت سكوت و آرامشي كه در محيط مطالعه كتابخانه هست فكر مي كنم محل خوبي براي مطالعه باشد.
استفاده از كتابخانه تخصصي ايثار و شهادت در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت8 صبح الي 18:00براي عموم آزاد و به صورت رايگان است .
منابع اين كتابخانه تخصصي چگونه به روزرساني مي شود؟
ما هر سال بودجه خريد كتاب هاي جديد را داريم و هر سال با شركت در نمايشگاه بين المللي كتاب يك سري كتاب كه در اين يك سال چاپ شده اند را خريداري مي كنيم همچنين قسمت ديگر كتاب ها را در طول سال با مكاتباتي كه با ناشرين داريم خريداري مي كنيم و گاها هم كتاب اهدا مي شود و ما هر چند وقت يكبار منابع مان را كنترل مي كنيم و كتابهاي غير مرتبط يا تكراري را با كتابخانه هاي ديگر كه كتاب هاي در حوزه ايثار و شهادت دارند مبادله مي كنيم .
فرموديد كه كتاب ها را مبادله مي كنيد، در اين خصوص توضيح بيشتري بدهيد؟
ما تعداد بسيار زيادي كتاب اهدا كرديم حدود شايد هفت، هشت هزار كتاب كه ما به كتابخانه هاي از جمله كتابخانه حوزه علميه، دانشگاه ها، و كتابخانه هاي عمومي اهدا كرديم و در عوض  هم از آنها كتاب هاي مرتبط را دريافت كرديم .در اين زمينه وزارت ازشاد خيلي به ما كمك كرد ه است.
آيا تعاملي هم ميان «كتابخانه تخصصي ايثار و شهادت» با ديگر كتابخانه هاي همطرازي وجود دارد؟
بله، كتابخانه هاي كه هم راستاي ما هستند مثل كتابخانه باغ موزه دفاع مقدس و...با آنها ليست كتاب هايمان را رد و بدل مي كنيم و در اين بين اگر كتابي در كتابخانه ما يا آنها نباشد، اگر كتاب در دونسخه باشه ردو بدل مي كنيم و اگر كتابي باشه كه بيرون امكان تهيه آن نباشه و كتاب هم ارزشمند باشه آن كتاب را كپي مي كنيم .
مي توانيم در خصوص منابع و نوع كتابهايي كه در كتابخانه شما موجود هست اطلاعات بيشتري داشته باشم؟
اين كتابخانه كتابهايش در موضوع ايثار وشهادت هست و از تاريخ صدر اسلام شروع مي گردد كه در آن كتابهاي در خصوص پيامبرو  غزوات ايشان،  شهداي عصر ايشان و جريانات پس از آن، زندگي ائمه و بارزترين نمونه ايثار و شهادت يعني واقعه عاشورا ما كتاب داريم تا دوره معاصر كه در خصوص نهضت هاي اسلامي از  سربداران  و قيام جنگل وحتي نهضت هاي غير اسلامي مثل انقلاب كوبا، فرانسه و.. يا كتابهاي در خصوص قيام ها و انقلاب هاي كه در كشورهاي مثل الجزاير، مصرو.. اتفاق افتاده است داريم . بايد اضافه كنم بيشتر هدف بر جمع آوري كتبي هست كه به نوعي قيام يك قيام خالص مردمي باشد اما بيشتر كتاب هاي ما مربوط به حوزه دفاع مقدس و پس از سال 1342 است كه شامل كتاب هاي در خصوص اسناد ساواك، قيام هاي جمعي كه در استان هاي مختلف اتفاق افتاده است، شهداي حوزه دفاع مقدس همچنين علل شروع جنگ وخاتمه و تاريخچه عمليات ها و دست آوردهاي آن،  زندگي نامه و وصاياي شهدا، كتبي كه سپاه در اين زمينه چاپ كرده است را همه را گردآوري نموده ايم.و يك بخش ديگر كتابهاي ما مربوط به ادبيات حوزه دفاع مقدس است كه در اين زمينه كتاب هاي زيادي در قالب شعر و رمان و زندگي نامه در اين مجموعه وجود دارد و همچنين در قسمت هنر تصويري هم مي توان گفت كه كارهاي جالبي كه در كشور انجام شده است در اينجا مي توان ديد.علاوه بر كتابهاي كه گفته ام حدود 1300عنوان كتاب كه نشر شاهد از سال58 تا به امروز چاپ كرده است نيز در اينجا نگهداري مي شود.و مضاف بر اينها شما پايان نامه و طرح هاي تحقيقاتي را هم به اين مجموعه اضافه كنيد.
آيا اين كتابخانه در شهرهاي ديگر هم شعبه دارد يا نه؟    
بله، ما كتابخانه مركزي هستيم اما 22كتابخانه استاني هم داريم كه كتابخانه هاي هر استان با توجه به امكاناتشان تأسيس شده است. كتابخانه تهران به جهت اينكه مركزي است نسبت به ديگر استانها غني تر است اما استانهاي ديگر مثل قم و يزد حتي از لحاظ فضاي از تهران هم بزرگتر است در كل سعي براين است كه كتابخانه در ادارات مركزي بنيادباشد يا در كتابخانه مركزي شهر اما در يك قسمت كاملا مستقل تاسيس شده اند  تمامي كتابخانه ها در يك روال واحد و همگي ازآيين نامه محتوايي كه نوشته شده پيروي مي كنند.
آماري از تعداد مجلات،  CDها و نحوه امانت دهي ارائه مي فرمايد؟
حدود 800عنوان لوح فشرده CD، و تمامي مجلات نشر شاهد كه شامل چهار عنوان شاهد ياران، شاهدجوان، شاهد نوجوان، شاهد كودك موجود است و همچنين مجلات كيهان و اطلاعات كه مربوط به بعد از انقلاب است و مجلاتي كه در خصوص ايثار وشهادت از نهادها و ارگان هاي مختلف چاپ شده است موجود مي باشد و همچنين اينجا يك سري از نشريات و روزنامه هاي هم هست كه به صورت روزمره است و ما برخي از آنها را آرشيو مي كنيم .
و حدود 350عنوان پايان نامه و 100 طرح پژوهشي تحقيقاتي و ده هزار عنوان كتاب داريم كه بعضي هاشان چند جلد هستند كه در كل مي توان گفت ما 25هزار نسخه در ده هزار عنوان كتاب داريم.غالباً كتاب ها به زبان فارسي است اما كتب انگليسي و عربي هم داريم .
از آنجا كه كتابخانه شما تخصصي به موضوع ايثار و شهادت مي پردازد آيا مراجعه كنندگان خارجي هم داريد؟
بله از آنجا كه اين كتابخانه عنوان بين المللي پيدا كرده وزراء و هيئت هاي از كشورهاي خاورميانه و كشورهاي همسايه حاشيه خليج فارس و كشورهاي روسيه و شمال ايران و افغانستان و پاكستان از اين كتابخانه بازديد كردند و قول دادند در زمينه ايثار و شهادت با ما همكاري كنند. ما با گروه هاي فرهنگي و نويسندگاه حزب الله لبنان ارتباط خوبي داريم كه قرار براين شده است كه كتابهاي ايثار و شهادت خودشان را ما بدهند.
از ديگر فعاليت هاي آتي «كتابخانه تخصصي ايثار و شهادت» هم بگوييد!  
طرح هاي آينده ما اين است كه با كشورهاي همسايه و ديگر كشورهاي جهان ارتباط بيشتر ي پيدا كنيم همچنين با كتابخانه هاي كه در ارتباط با ما هستند تعامل بيشتري داشته باشيم تا اينكه يك مجمعي همچون مجمع ناشران قرار بدهيم با محوريت ايثار وشهادت و با ديجيتال كردن آن كتاب هاي كه در اين حوزه هست را در اختيار همه علاقمندان به صورت رايگان وآسان قرار دهيم تا در اين حوزه ما شاهد تحقيقات بيشتري باشيم.
*** علاقمندان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 88820811 تماس حاصل نموده يا به نشاني: خيابان طالقاني- خيابان ملك الشعراء بهار پلاك 5- معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران- كتابخانه تخصصي ايثار و شهادت مراجعه نمايند.
انتهاي پيام/
 خبرنگار عاطفه جمالو

قبلی
نظر
لینک مطلب :